menu

Socmodernizmy do 9.05.2021
Warszawa 30.05–1.08.2021
Lwów

Marek Włodarski, Budowa radiostacji, Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie, fot. dzięki uprzejmości Krzysztofa Wilczyńskiego i Muzeum Narodowego w Warszawie

Urodził się jako Henryk Streng w Warszawie, zmarł jako Marek Włodarski we Lwowie. Uczył się w Paryżu u samego Fernanda Légera. We Lwowie współtworzył grupę Artes i przyjaźnił się z Deborą Vogel i Brunonem Schulzem. Ocalały z Holokaustu, doświadczył kolejnego totalitaryzmu w czasach okupacji stalinowskiej. Jego sztuka wymyka się opozycji modernizm–socrealizm. Wystawa Henryk Streng/Marek Włodarski i modernizm żydowsko-polski podąża za losami artysty, skupiając się na jego mniej znanych pracach. Nie jest to prezentacja monograficzna, a raczej próba przedstawienia heterogenicznych zjawisk artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej przed, w trakcie i po II wojnie światowej. Na ekspozycji znalazły się fotografie i filmy przedstawiające międzywojenny, wieloetniczny Lwów – jedną z największych inspiracji twórcy. Kurator Piotr Słodkowski tak zapowiada wystawę: „Nawiązując do sztuki Strenga/Włodarskiego oraz pokrewnych mu artystów, chcę ukazać przenikanie się trzech fascynujących zjawisk: modernizmu, sztuki zaangażowanej, która chciała zmieniać świat, oraz polsko-żydowskiej lub żydowsko-polskiej tożsamości kulturowej”.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Wybrzeże Kościuszkowskie 22, Warszawa

Muzeum Narodowe we Lwowie
Svobody Ave 20, Lwów

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności