menu

Człowiek jako holobiont do 30.01.2021
Mediolan

Holobiont Rhapsody, Stach Szumski i Francesco Pacelli, widok wystawy, fot. dzięki uprzejmości eastcontemporary

Czego możemy nauczyć się od bakterii i grzybów? W jaki sposób wpływają one na nas – ludzi? Troskliwe zwrócenie się w stronę świata mikroorganizmów w czasie globalnej pandemii wywołanej przez wirusa może w pierwszej chwili wydawać się niedorzeczne. Wystawa Holobiont rhapsody proponuje jednak przyjęcie nowej perspektywy, w której ważnymi pojęciami są współistnienie i symbioza. Tytułowy „holobiont” to organizm żyjący w symbiozie z innymi, dla których jest żywicielem i bez których nie mógłby funkcjonować. Takim organizmem jest między innymi człowiek. Stach Szumski i Francesco Pacelli przyglądają się sieci skomplikowanych relacji, jakie łączą organizmy wewnątrz ekosystemów. Wyrastające z podłogi mediolańskiej galerii eastcontemporary rzeźby Pacellego odnoszą się do świata grzybów oraz ich niesamowitych umiejętności rozprzestrzeniania i poruzumiewania się. Z kolei monochromatyczne obrazy Szumskiego mogą kojarzyć się z bakteriami oglądanymi pod mikroskopem. Wystawę można oglądać do 30 stycznia, po wcześniejszym umówieniu się.

eastcontemporary

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności