menu

W poszukiwaniu miejsca od 27.11
Warszawa

Grzegorz Press, Oskar Dawicki, Zabawy z granatem, 2020, film, obiekt, dzięki uprzejmości Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Warszawska Zachęta kontynuuje cykl przekrojowych wystaw – wcześniejsze, poświęcone malarstwu i scenografii są problemowym ujęciem tematu wybranego medium artystycznego. Ekspozycja, która zostanie zaprezentowana w listopadzie, jest poświęcona rzeźbie. Rzeźba w poszukiwaniu miejsca opowiada o tożsamości polskiej historii tej dziedziny sztuki w ostatnich 60 latach. Chronologia aktywności artystycznej nie będzie jedyną osią narracji, tworzyć ją będzie też retrospektywa zjawisk i postaw twórczych. Kuratorka Anna Maria Leśniewska stworzyła autorski esej wizualny, będący wynikiem wieloletniej pracy badawczej. „Wystawa zakreśla bardzo rozległy obszar, zarówno jeśli chodzi o ujęcie historyczne, tematyczne, jak i o sposoby podejścia do zjawiska rzeźby: od zwartej bryły ku przestrzeni, od klasyki ku nowoczesnym formom ekspresji”. Poruszane tematy są zarysowane szeroko: od problemu medium przez relację rzeźby z przestrzenią po refleksję poświęconą twórcy/twórczyni, człowiekowi – ciału, śmierci, rozpadowi, a także zmysłom. Wystawa eksploruje też temat związków rzeźby z innymi dziedzinami sztuki: muzyką, teatrem, fotografią, performansem i autonomicznym dziełem filmowym. Wszystkie te wymienione wyżej zagadnienia eksploruje grupa blisko stu artystów.

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności