menu

Powietrze szuka ujścia do 16.12
Wrocław

W jakiej relacji jest świat, czas i sztuka? Jak świat przedstawiony, uwieczniony na obrazie trwa? Wystawa Dominika Lejmana prezentowana obecnie w OP ENHEIM jest efektem refleksji autora nad czasem, trwaniem i powtarzalnością – nad naturą tych zjawisk. Jej konstrukcja oparta jest na pięciu złożonych pracach oraz projekcji wyświetlanej na fasadzie budynku podczas trzech pierwszych, październikowych wieczorów po wernisażu. Posługując się malarstwem oraz wideo, artysta, podążając za myślą Samuela Becketta, tworzy „sztukę uwięzienia”: „Odsłanianie bez końca – zasłona po zasłonie, warstwa po warstwie – niepełnej transparentności, odkrywanie rzeczy na nowo aż po samo to, co nieodkrywalne, po nicość”. Tytuł wystawy Air Wants to Go jest zaczerpnięty z wiersza The Chess Player amerykańskiego poety Howarda Altmanna – poematu o opuszczeniu i przemianie człowieka w relacji ze światem.

Aktualne informacje o wydarzeniach towarzyszących i oprowadzaniach po wystawie znajdziecie na wydarzeniu: FB

www


bec_zmiana · Bęc Radio: Powietrze szuka ujścia —> Lejman
 

Marcin Szczygieł, Widok na wystawę Air Wants to Go Dominika Lejaman w OP ENHEIM, dzięki uprzejmości OP ENHEIM

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności