menu

Pomiędzy definicjami
19–26.04.2020
Kraków

Po ewolucji formuły z weekendowej do tygodniowej organizowany przez Fundację Wschód Sztuki Cracow Art Week KRAKERS po raz kolejny służy za platformę spotkań sztuki niezależnej i mieszkańców miasta. Do konkursowej sekcji Miasto i Laboratorium, obok galerii prywatnych, zaproszone zostały fundacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne, nieformalne grupy i inicjatywy, w których przestrzeniach organizowane są specjalnie przygotowane wystawy. Tegoroczny program, pełen wystaw problemowych, projektów w przestrzeni publicznej, akcji artystycznych i wydarzeń towarzyszących, spaja hasło przewodnie „Sztuka pojęcie otwarte”. Organizatorzy chcą zastanowić się nad tym, w jakich kontekstach sztuka staje się dzisiaj użyteczna jako „coś więcej” lub „coś innego” niż przedmiot estetycznej kontemplacji. Komu, czemu i dlaczego służy?Kraków, różne lokalizacje

www

Łukasz Surowiec, Sen Jakuba, wizualizacja projektu w przestrzeni publicznej

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności