menu

Drogi życia23.01
Warszawa

Fot. Jan Jurczak

Artystka Pamela Bożek stale współpracuje z migrantami i migrantkami mieszkającymi w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Zainicjowane przez nią czasopismo Wiza-Vis dotrze do wszystkich polskich ośrodków, wzmocni komunikację między mieszkającymi w nich osobami, stworzy miejsce wymiany myśli i doświadczeń, a dzięki zaangażowaniu licznych artystów i artystek oraz instytucji kultury przybliża ważne zjawiska zachodzące w sztuce współczesnej. Każdy numer magazynu zostanie poświęcony konkretnemu zagadnieniu – pierwszy to szeroko rozumiana droga.

Projekt został zrealizowany w ramach 2. edycji Stypendium im. Bogny Olszewskiej. Stworzony przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundację Nieograniczona program, upamiętnia przedwcześnie zmarłą pracownicę Muzeum. Służy kontynuacji jej misji, poprzez wspieranie młodych osób działających na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem i wykorzystujących w swoich działaniach sztukę współczesną.

Warszawa, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3

artmuseum.pl

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności