menu

Nie możesz nie projektować16–17.01.2020
Poznań

źródło: Concordia Design

Czy istnieją jeszcze nisze projektowe w świecie zaprojektowanym do granic? Jeśli spojrzymy na dizajn szerzej, jako na sieć relacji między ludźmi, produktami, usługami i otoczeniem, widzimy, że kultura innowacji sięga znacznie głębiej – projektuje się także doświadczenia, kulturę organizacyjną, edukację, modele biznesowe, dialog. Poznańskie centrum kreatywności Concordia Design przygląda się tej kulturze innowacji w ramach cross-dyscyplinarnej konferencji You cannot not design. W istocie, od projektowania nie da się uciec, począwszy od sposobu udziału w wydarzeniu (spośród 4 stref: inspiracji, doświadczeń warsztatowych, design jam i networkingu) po wymierny efekt, czyli wdrożenie zaprojektowanych rozwiązań. Ciekawie zapowiada się obecność gości, zwłaszcza Martine Nicole Rojiny, multidyscyplinarnej artystki, prowadzącej dialog z… Księżycem. Najstarszy ewolucyjny towarzysz ludzkości może okazać się interesującym lustrem dla analizy schematów komunikacji, którym podlegamy.

Poznań, Concordia Design, ul. Zwierzyniecka 3

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności