menu

Poetyka momentudo 24.01.2020
Warszawa

Natalia LL: Rejestracja Drogi E22 co 10 kilometrów I, 1971

Natalia LL w swoim manifeście z wczesnego okresu twórczości stwierdziła, że każdy moment rzeczywistości jest niepowtarzalny, a sztuka realizuje się w najdrobniejszych wydarzeniach i czynnościach. Za tym założeniem najlepiej podążało medium fotografii. Wystawa Zapisuję wydarzenia zwykłe, kuratorowana przez Agnieszkę Rayzacher, skupia się na zdjęciach związanych z życiem prywatnym, intymnością i pozorną prozą życia. Obok bardziej znanych prac artystki zostaną pokazane nigdy nieprezentowane w Polsce odbitki, które Natalia LL wysłała w roku 1974 na wystawę do Galerii Paramedia w Berlinie, a także fotografie i filmy ukazujące codzienność i pracę artystki w jej wrocławskim mieszkaniu, pełniącym wielokrotnie rolę studia.

Warszawa, lokal_30, ul. Wilcza 29/12
www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności