menu

Prototypy upamiętnienia5.10–3.11
Warszawa

Łukasz Surowiec: Licznik długu, 2019

Pomnikomania, jak przystało na wystawę prezentującą pomniki, nie cała zmieściła się pod dachem. Rozgrywa się również na niewielkim publicznym placu w centrum Warszawy. Znajduje się tam siedem prototypów pomników stworzonych z myślą o festiwalu Warszawa w Budowie. Jest więc nie tyle diagnozą współczesnej polityki monumentalnej, ile raczej postulatem – wezwaniem do stawiania nowych, odmiennych form upamiętnień. Ale po co nam kolejne pomniki? Czy to medium nie jest przestarzałe? Kuratorzy Łukasz Zaremba i Szymon Maliborski przypominają, że monumenty wyznaczają też zestaw możliwych ról społecznych, sposobów rozumienia przestrzeni i sfery publicznej, władzy i wspólnoty. I to właśnie one mogą kumulować społeczne emocje. Kogo upamiętnią? Jaką formę przyjmą?

Warszawa, Zodiak Warszawski Pawilon Architektury, pasaż Wiecha

www

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności