menu

Odpaddo 9.11
nabór tekstów

@mliminowicz: wasted bread

Spółdzielnia „Krzak” zaprasza twórców wszelkich dyscyplin do poszukiwań i refleksji nad znaczeniem odpadów we współczesnym społeczeństwie oraz ich codziennej roli. Od form reprezentacji i odniesień w sztuce przez ponowoczesną geografię czy mikrobiologię. Do „krzak papier issue 1” zaproszeni są artyści, projektanci, badacze, pisarze, aktywiści, naukowcy, obserwatorzy ze swoimi skończonymi projektami, jak i tymi nowymi lub będącymi w procesie.
Termin zgłoszeń to 9 listopada. Wybrane projekty zostaną opublikowane w pierwszym numerze „krzak papier” w wersji papierowej oraz cyfrowej. Premiera gazety odbędzie się w grudniu 2018 roku.
Prosimy o przesyłanie materiałów według poniższych zasad:
1) Za pomocą wetransfer lub bezpośrednio na adres email spoldzielniakrzak@gmail.com
tytuł maila: krzak papier 01 / nazwa_projektu_imie_nazwisko
2) Zdjęcia, grafiki, ilustracje etc. skompresowane do plików jpg (2000px dłuższy bok) + pdf z indeksem oraz krótkim bio. Teksty/eseje w formie pliku pdf oraz osobnego pliku z krótkim bio
3) Autorzy wybranych materiałów zostaną poproszeni o przesłanie plików hi-res
Akceptowane są teksty po polsku i po angielsku.

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności