menu

Społeczne Archiwum Warszawskiej Przyrody
do 15.07.2024
open call

Zimowe owoce, seria zdjęć, Warszawa, 2023, fot. Magdalena Krzosek-Hołody

Fundacja Puszka zakłada Społeczne Archiwum Warszawskiej Przyrody! Celem jest zebranie oddolnie wytwarzanej wiedzy o przyrodzie miasta i jej relacji z mieszkańcami i mieszkankami. Do współdziałania zaproszeni są wszyscy obserwujący lub dokumentujący warszawską faunę i florę. W archiwum mogą się znaleźć wasze zielniki, fotografie, pamiętniki, zapiski, prace artystyczne, nagrania czy zbiory artefaktów. W zamyśle Magdaleny Krzosek-Hołody i Aleksandry Litorowicz – kuratorek projektu – inicjatywa ma być przestrzenią edukacyjną i zaproszeniem do ćwiczeń z wrażliwości na otaczającą nas bioróżnorodną lokalność. Pretekstem do tego, żeby uczyć się (…) dziecięcej radości z chwytania fragmentów przyrodniczej materii. Archiwum ma zwrócić naszą uwagę na miejsca znane i opatrzone i pomóc odkryć, że wnikliwie zbadane, potrafią być fascynujące, pełne zagadkowych mikro- i makroświatów. I że warto ich szukać, utrwalać i strać się zrozumieć wielowymiarowe relacje ludzi i natury.

A o tym, że archiwizowanie może być również strategią artystyczną, kuratorki projektu piszą w najnowszym NN6T w rubryce MIASTOZDZICZENIE.

Społeczne Archiwum Warszawskiej Przyrody – nabór zgłoszeń
Termin składania zgłoszeń: 15.07.2024 (pierwszy nabór)
Dla kogo: archiwiści i archiwistki warszawskiej przyrody
Organizator: Fundacja Puszka

Zimowe owoce, seria zdjęć, Warszawa, 2023, fot. Magdalena Krzosek-Hołody

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności