menu

Pamięć ciał rzecznych
28.06–25.08
Wrocław

Anna Kędziora bada ślady po człowieku w przyrodzie, odciśnięte w relacjach z istotami nie-ludzkimi, w nieożywionej materii miejsc i żywej tkance przyrody. Łączy pracę i badania w terenie, działania studyjne oraz poszukiwania archiwalne. Jej projekty dotyczyły m.in. relacji krajobrazu i władzy, krajobrazu i traumy, krajobrazu i straty.

Wystawa Siły przepływu to najnowsza odsłona Riverbeds – długoletniego projektu artystki. Tym razem Anna Kędziora wchodzi w głąb rzecznych koryt. Zaprasza do wspólnego działania: budowania, obserwowania, dotykania oraz tworzenia relacji z rzeką. Projekt rozpoczęty w Kambodży, kontynuowany był w Polsce, we Francji i w Niemczech nad Środkowym Renem. Wykracza on poza jedną konkretną rzekę i obejmuje każdą – silnie regulowaną konstrukcjami wzniesionymi ludzką ręką. Artystka widzi w nich ciężko pracujące istoty nieludzkie, które są w stanie przetrwać nieustanne ingerencje ze strony człowieka.

Siły przepływu to metaforyczna rzeka meandrująca wewnątrz galerii, której krajobraz mogą przekształcać widzowie.  

28.06–25.08
Anna Kędziora, Riverbeds: Siły przepływu
galeria SIC! BWA Wrocław, pl. Kościuszki 9/10
www.bwa.wroc.pl

Anna Kędziora, z serii Riverbeds

Anna Kędziora, z serii Riverbeds

Anna Kędziora, z serii Riverbeds, Working River

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności