menu

Wizje queertopii
29.06-07.09.2024
Warszawa

Viktoryia Hrabennikava, Wedding Game, 2023

Viktoryia Hrabennikava i Kamil Wesołowski za pomocą swoich działań twórczych i gestów dążą do poszerzania pola widoczności dla zmarginalizowanych podmiotowości, przeoczonych ciał i niedosłyszanych głosów. Wystawa Mariaż ♡ Ties That Bind, stanowiąca dialog ich artystycznych postaw, przygląda się tożsamościowym strategiom odzyskiwania sprawczości, podejmowanym przez osoby nieheteronormatywne w krajach takich jak Polska i Białoruś. Jednocześnie zaciera granice między fantazją i rzeczywistością, wybiega w przyszłość i otwiera pole do budowania queerowych utopii i bezpiecznych miejsc. Na wystawie zobaczymy projekt Hrabennikavej Wedding Game, w którym dokumentuje próby zalegalizowania związku z osobą tej samej płci w Mińsku i przedstawia to doświadczenie w formie flashowej gry komputerowej. Z kolei Wesołowski pokaże nową odsłonę cyklu Kołtunica, w którym wciela się w tytułową personę, wymykającą się wszelkim kategoryzacjom i zaszufladkowywaniu. Wystawie towarzyszyć będzie też zainicjowana przez Filipa Kijowskiego queerowa czytelnia Baby Azyl. W dniu wernisażu – a później także przez cały okres trwania wystawy – będzie można przynieść i podarować własne egzemplarze queerowej literatury, tym samym przyczyniając się do ciągłego powiększania księgozbioru.

29.06-07.09.2024
Viktoryia Hrabennikava i Kamil Wesołowski, Mariaż ♡ Ties That Bind
Galeria Promocyjna SDK, Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

Viktoryia Hrabennikava, Wedding Game, 2023

Kamil Wesołowski, Kołtunica, 2023, kadr z wideo

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności