menu

Trajektoria sprawczości
do 05.07.2024
Poznań

dokumentacja wystawy KURS TUHA, fot. Adrianna Metryka

“Туга [tuha] (z języka białoruskiego) – męczące uczucie, niepokój, brzemię, kamień na sercu, fantomowa kończyna, trzecia skóra, uporczywy chwast”. Wystawa sztuki białoruskiej KURS TUHA w poznańskim DOMIE przygląda się tytułowemu poczuciu głębokiego niepokoju i brzemienia na sercu, powszechnego wśród osób z Białorusi. Kuratorki wystawy nakreślają podejmowane przez osoby artystyczne strategie wyobrażania i realizowania działalności twórczej w środowisku, w którym brakuje swobód politycznych. Jednocześnie przyglądają się sposobom transformowania niepokoju w sprawczość, manifestującą się w postaci wprowadzania drobnych przemieszczeń, pęknięć i mutacji do opresyjnego systemu. Skupienie się na skali jednostek, na odkrywaniu ‘małych’, osobistych prawd, jest sprzeciwem wobec manipulującym i opresyjnym narracjom władz, ale też przybliża nas jako odbiorców do zobrazowania problemów, które mogą na początku wydawać się zbyt odległe i abstrakcyjne by móc je zwizualizować. Stąd w tytule zabarwione autoironią nawiązanie do kursu, jako metody przyswajania skondensowanej wiedzy. Ale słowo to odsyła nas też do możliwych przyszłości – jako trajektoria/przemieszczanie się w stronę sprawczości i buntu. 

do 05.07
KURS TUHA
DOMIE, ul. Święty Marcin 53A, Poznań

dokumentacja wystawy KURS TUHA, fot. Adrianna Metryka

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności