menu

Wszystkimi zmysłami
26.07-30.09.2024
Gdańsk

Nadbałtyckie Centrum Kultury, fot. Jacek Klejment

Odbiór architektury to proces złożony. Doświadczamy jej całym ciałem, wielozmysłowo, uwarunkowani indywidualnymi cechami i doświadczeniami. Szczególnie mocno oddziałują przestrzenie nieoczywiste, pełne napięć i dysonansów. Jedną z nich jest Centrum św. Jana – kiedyś kościół, dziś miejsce działalności kulturalnej: koncertów, wystaw, spektakli. Pomimo desakralizacji, dawna świątynia nie wyzbyła się swojego ceremonialnego charakteru. Gotycka architektura i zachowane zabytki sakralne, budzą w odwiedzających istotny rozdźwięk, a majestatyczne wnętrze i była przestrzeń sacrum wymuszają mimowolnie ciszę, rezerwę, refleksję, czasem nawet drżenia. Właśnie taki tytuł nosi wystawa poświęcona holistycznej percepcji architektury. Punktem wyjścia dla ekspozycji była złożona historia Centrum i sprzeczności towarzyszące współczesnemu odczytywaniu jego wnętrz. Zaproszeni artyści i artystki, by lepiej zrozumieć i poczuć miejsce, odbyli w nim mikrorezydencje, poznając historię i charakter zabytku. Zebrane doświadczenia – czasem trudne i niewygodne – zainspirowały ich do stworzenia realizacji poruszających wątki zmysłowych wrażeń, fizycznych, cielesnych doznań i emocji, jakie towarzyszą indywidualnemu odczuwaniu budynku. Podczas Drżeń zobaczymy prace m.in.: Zuzy Golińskiej, Daniela Kotowskiego, Anny Królikiewicz i Marcina Dymitera – autorów i autorek, którzy w swojej praktyce koncentrują się na zagadnieniach związanych z konkretnymi zmysłami oraz relacji człowieka z architekturą i przestrzenią publiczną.

26.07-30.09.2024
Drżenia
Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum św. Jana, Gdańsk, ul. Świętojańska 50

Nadbałtyckie Centrum Kultury, fot. Jacek Klejment

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności