menu

Góry i bryły
do 30.09.2024
Wrocław

Kościół Świętego Maksymiliana Kolbego, Kielce, fot. T.Kubaczyk / NIAiU

Kamieniołomy, lasy, skały i wzgórza. Surowy krajobraz regionu świętokrzyskiego znacząco wpłynął na jego architekturę – nieoczywistą i różnorodną. Tymczasem budownictwo Kielecczyzny przez lata pozostawało poza uwagą branży, w cieniu Krakowa, Śląska czy Warszawy. Okazją, by poznać je lepiej jest wystawa Ruch tektoniczny współorganizowana przez NIAiU oraz wrocławskie Muzeum Architektury. Ekspozycja prezentuje architekturę regionu, która ze względu na zróżnicowane warunki geograficzne i dostęp do obfitych złóż mineralnych, wyróżnia się różnorodnością form i użytych materiałów wynikającą z szacunku do krajobrazu, naturalnych bogactw i lokalnych tradycji budowlanych. Wystawa prezentuje to, co najważniejsze i najciekawsze w poszczególnych częściach województwa – od szkół i szpitali wybudowanych jeszcze przed II wojną światową, przez wznoszone w latach 50 socrealistyczne gmachy, ogromne osiedla i ekspresjonistyczne obiekty późnego modernizmu, aż po współczesne realizacje. Obok ikonicznych budynków, jak kielecki dworzec autobusowy, huta w Sandomierzu czy maszt na Świętym Krzyżu, zobaczymy też mniej nieznane obiekty, które uzupełniają i poszerzają architektoniczną opowieść o wciąż nieodkrytej architekturze Kielecczyzny.

14.06-30.09
Ruch tektoniczny
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 7

Kościół Świętego Maksymiliana Kolbego, Kielce, fot. T.Kubaczyk / NIAiU

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności