menu

Naturokultura
27.06-04.11.2024
Wrocław

Dorota Buczkowska, bez tytułu z cyklu, Oto rzecze Roślina, 2022, olej na płótnie

Twórczość Doroty Buczkowskiej dotyka złożonej relacji natury i kultury, które artystka traktuje jako jedno. W tak skonstruowanej rzeczywistości umieszcza człowieka, jego potrzeby i wybory. Zafascynowana fizjologią roślin, procesami jakim podlegają, nieustającą cyrkulacją materii w przyrodzie, autorka skupia się na ich życiu wewnętrznym. Tworząc z dala od miasta, otoczona na co dzień dziką roślinnością, bada ją wnikliwie, z subtelnością portretując korzenie, kłącza i bulwy. To, co pod powierzchnią, niewidoczne gołym okiem prezentuje wystawa Pejzaż wewnętrzny.

Ekspozycja to nie tylko krajobraz gleby i zachodzących w niej procesów – rozmnażania, wzrostu, przetwarzania, gnicia, obumierania i odradzania się. To również metafora funkcjonowania człowieka w świecie. Zmienność, jakiej podlega świat biologiczny autorka zestawia z ludzką potrzebą przepracowywania własnej rzeczywistości. Jej obrazy to panorama tego, co powołujemy do życia, co przyjmujemy, a co odrzucamy, jako niepotrzebne. Buczkowska zaprasza nas do myślenia o teraźniejszości w kategoriach nieustannej przemiany materii. Zachęca do refleksji nad tym, jak postrzegamy związek natury z kulturą i gdzie w tej relacji sytuujemy sami siebie.

27.06-4.11.2024
Dorota Buczkowska, Pejzaż wewnętrzny
Muzeum Współczesne Wrocław, pl. Strzegomski 2

Dorota Buczkowska, bez tytułu z cyklu, Oto rzecze Roślina, 2022, olej na płótnie

Dorota Buczkowska, cykl Herbarium, 2023-2024, fot. M. Kujda

Dorota Buczkowska, cykl Herbarium, 2023-2024, fot. M. Kujda

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności