menu

Uchwycić rzeczywistość
do 27.06.2024
Wrocław

Angelika Iżykowska, Made in Photo

Rok temu na kulturalnej mapie Wrocławia pojawiło się nowe miejsce – Bulvary, a wraz z nim kolejne wydarzenie w artystycznym kalendarzu miasta – Bulvary Art Week. Inicjatywa poświęcona jest najciekawszym zjawiskom w sztukach wizualnych ze szczególnym akcentem na sztukę twórców i twórczyń młodego pokolenia. W programie zaplanowano trzy wystawy: dwie zbiorowe prezentacje Local optimaMade in Photo oraz indywidualny pokaz Łukasza Samotyha Doświadczenie Wewnętrzne. Pierwsza podejmuje tematy postępującej digitalizacji życia, motywów transhumanistycznych i postinternetowych. To opowieść o chybionych wyobrażeniach przyszłości – latających autach, teleportacji i innych wymysłach myśli futurologicznej XX wieku, na którą dziś patrzymy z pobłażliwym uśmiechem. Tytuł pokazu (lokalne optimum) to pojęcie z dziedziny uczenia maszynowego i sieci neuronowych, które określa sytuację, gdy ze względu na brak najnowszych, aktualnych danych znalezione rozwiązanie problemu okazuje się fałszywe. Dziś, mimo szybkości gromadzenia i dokładności analizowania danych wciąż tylko zgadujemy przyszłość i nawet jej najbardziej prawdopodobne i racjonalnie ugruntowane wersje mogą być jedynie lokalnym optimum.

Made in Photo to z kolei projekt badawczy Pracowni Fotografii Intermedialnej i Działań Dokamerowych w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ekspozycja składa się z prac fotomedialnych, performatywnych działań dokamerowych, realizacji wideo, fotoobiektów oraz interaktywnych instalacji, które wymykają się łatwemu zdefiniowaniu w kategorii techniki lub medium. To przegląd postaw młodego pokolenia zanurzonego w cyfrowej rzeczywistości, w której granica między tym, co realne a wirtualne jest bardzo płynna, a kultura ma charakter performatywny. Włączeni w  projekt autorzy i autorki podejmują istotne dla siebie tematy wynikające z osobistych doświadczeń lub wnikliwej obserwacji otaczającego ich świata w sposób charakterystyczny dla swojego pokolenia – wielomedialny, interaktywny, polisensoryczny.

Łukasz Samotyha, Doświadczenie Wewnętrzne

Niejakim wyjątkiem na tle dwóch wspomnianych wystaw jest Doświadczenie wewnętrzne Łukasza Samotyha. Ekspozycja również podejmuje zagadnienia indywidualnych przeżyć, stanów i emocji artysty, ale robi to za pomocą bardzo konkretnych, materialnych narzędzi – poprzez rzeźbę. Prezentowane obiekty są nie tylko wyrazem tytułowych doświadczeń wewnętrznych, ale również środkiem do eksploracji ja twórcy i samorozwoju.

20-27.06.2024
Bulvary Art Week
Bulvary, Wrocław, ul. Księcia Witolda 15

Angelika Iżykowska, Made in Photo

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności