menu

Na trzy ręce
do 23.06.2024
Olsztyn

Widok wystawy Wspólne gesty w Galerii AT w Poznaniu, 2024, fot. Jadwiga Subczyńska

Co się dzieje, gdy trójka artystów gromadzi się jako zespół kuratorski? W dodatku, w czasie pracy odkrywają, że mają jednakowe spojrzenie na to, czym powinny być wystawy i jak powinna działać sama galeria? Wypadkową oczywiście musi być inicjatywa auto-kuratorska. Takim wydarzeniem są Wspólne gesty Natalii Czarcińskiej, Jerzego Muszyńskiego i Doroty Tarnowskiej-Urbanik. Pokaz jest naturalną kontynuacją współpracy zainicjowanej w 2019 roku, gdy trio skupiło się wokół Galerii Szewskiej 16. Jak sami przyznają, ekspozycja stanowi najpełniejszą egzemplifikację ich założenia kuratorskiego, w którym galeria pełni nie tylko rolę przestrzeni wystawienniczej, ale jest polem eksperymentu i doświadczania. Rodzajem laboratorium gdzie każda wystawa jest przygodą dla nich i dla odwiedzających. Wspólne gesty jak piszą: nie są wystawą problemową, ale wystawą-problemem. Punktem wyjścia nie jest jasno określona teza, ale kolektywne działanie, w którym sensy dopiero się ujawniają. To szukanie połączeń między pracami i indywidualnymi postawami twórczymi. To też odnajdywanie symboli, tytułowych gestów i kontekstów wykraczających poza obszar sztuki.

24.05-23.06.2024
Natalia Czarcińska, Jerzy Muszyński, Dorota Tarnowska-Urbanik, Wspólne gesty
Galeria Sztuki BWA w Olsztynie, al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 38

Widok wystawy Wspólne gesty w Galerii AT w Poznaniu, 2024, fot. Jadwiga Subczyńska

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności