menu

Początek wszystkiego
do 7.07.2024
Warszawa

Paulina Mirowska, Trofia, fot. Anna Zagrodzka, archiwum Zachęty

Na świecie wszystko w mniejszym lub większym stopniu jest czułe na światło słoneczne. Energia Słońca łączy siecią troficzną wszelkie żywe organizmy na Ziemi. Dzięki ewolucji światłoczułości i fotosyntezie gwiazda, będąca destrukcyjną siłą, stała się życiodajnym zasobem. Jak do tego doszło, bada w swojej sztuce Paulina Mirowska. Trofia to esej wizualny o początkach życia na Ziemi. Artystka przenosi nas do okresu prekambryjskiego, kiedy w oceanach narodziła się pierwsza fotosynteza, powstała pierwsza żywa komórka, a w konsekwencji wszystko, co nas otacza. Prezentowany zbiór fotografii, rzeźb i instalacji kreśli językiem wizualnym ówczesne warunki panujące na Ziemi – wyładowania elektryczne, siły magnetyczne, fotony energii słonecznej, materię kosmiczną i wodę. Twórczyni analizuje najstarsze mechanizmy ewolucji, by zrozumieć, czym jest życie, a w następstwie, czym jest wymieranie. Z fascynacją przygląda się cyjanobakteriom, które w mało zmienionej formie istnieją od początku życia na Ziemi. (…) przetrwały wszystkie masowe wymierania i prawdopodobnie przetrwają wiele kolejnych, dając człowiekowi niesamowity przykład oporu – tłumaczy Mirowska. Jej Trofia to więc nie tylko opowieść o twórczej sile natury, ale i o nadziei i czułości, do wszystkiego, co nas otacza.

20.04-7.07.2024
Paulina Mirowska, Trofia
Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa, ul. Gałczyńskiego 3

Paulina Mirowska, Trofia, fot. Anna Zagrodzka, archiwum Zachęty

Paulina Mirowska, Trofia, fot. Anna Zagrodzka, archiwum Zachęty

Paulina Mirowska, Trofia, fot. Anna Zagrodzka, archiwum Zachęty

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności