menu

Więcej niż ludzkie
do 2.06.2024
Krosno

Magdalena Lazar, Wanda, metal, 2x2x2m, 2023, zdjęcie z wystawy Coco de mer, Kraków, fot. Michał Maliński

Spekulując na temat postantropocenu, artyści i artystki często eksplorują temat możliwych relacji międzygatunkowych. Rysują zmianę myślenia o naturze w sposób przedmiotowy i przedstawiają nowy, nieantagonistyczny typ współpracy ludzi z nie-ludzkimi podmiotami zamieszkującymi Ziemię. Podobną narrację prowadzi Magdalena Lazar na wystawie Świetliste bartery, wilgotne koalicje. Odwołując się m.in. do koncepcji odzyskiwania ciała Silvii Federici, artystka w swoich obiektach i pracach wideo redefiniuje dotychczasowy status związków między poszczególnymi bytami i postuluje konieczność wypracowania nowych form współistnienia. Do rozmowy włącza przedstawicieli fauny i flory (również podmioty nieantropocentryczne, takie jak grzyby, morskie drapieżniki czy organizmy jednokomórkowe żyjące w kałużach), odchodząc tym samym od hierarchizmu bytów i uprzywilejowanej pozycji człowieka. Punktem wyjścia dla zmiany jest opór przeciwko wyzyskowi systemu kapitalistycznego – negacja pieniądza, który warunkuje wszelkie mechanizmy oraz halucynacje pozwalające wyjść poza rzeczywistość, w której ideałem jest nieprzerwana aktywność i dyspozycyjność. To pragnienie przebudowy pobrzmiewa również w sposobie aranżacji wystawy. W przestrzeń ekspozycji włączone są miejsca drugorzędne, niewarte uwagi, takie jak sufit czy przejścia między salami. Choć, tak jak nie-ludzkie byty, wydają się mniej znaczące, w opowieści Lazar stają równowartościowym elementem rzeczywistości.

Ekspozycja jest jedną z inicjatyw wybranych do realizacji w ramach Ogólnopolskiego Programu Dotacyjnego Artystyczna Podróż Hestii na rok 2024. Listę pozostałych znajdziecie w specjalnej wkładce APH w aktualnym #153 numerze NN6T.

11.05-02.06.2024
Magdalena Lazar, Świetliste bartery, wilgotne koalicje
BWA Krosno, ul. Portiusa 4

Magdalena Lazar, Wanda, metal, 2x2x2m, 2023, zdjęcie z wystawy Coco de mer, Kraków, fot. Michał Maliński

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności