menu

Osiemnastka
12.04-19.05
Olsztyn

Andrzej Tobis, Bramka

Projekt A-Z (Gabloty edukacyjne) wkracza w swój 18 rok podróży. Andrzej Tobis konsekwentnie przemierza Polskę, w poszukiwaniu wizualnych odpowiedników haseł z ilustrowanego słownika polsko-niemieckiego Bildwörterbuch Deutsch und Polnisch, wydanego w 1954 roku w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Przyjął zasadę, że nie aranżuje fotografowanych sytuacji i nie poddaje ich cyfrowej manipulacji. Każda z Gablot to odrębna całość, w której w błyskotliwy sposób słowa (niemieckie i polskie) zderzają się z obrazem. Do końca marca 2024 roku odnalezionych zostało ponad 1600 haseł. Projekt ma charakter utopijny – nie wiadomo, jak długo będzie kontynuowany, choć pewne jest, że nigdy nie uda się go zrealizować w całości – pisał autor we wstępie do wydanej w 2014 roku przez Bęc Zmianę książce „A-Z”. Olsztyńska Pętla krajoznawcza to próba stworzenia nowego zbioru, w którym porządek alfabetyczny zderza się z kategorią przestrzeni, wyznaczoną przez obszar 16 województw.

12.04–19.05
Andrzej Tobis. Pętla krajoznawcza
BWA Olsztyn, al. Marsz. J. Piłsudskiego 38
www.bwa.olsztyn.pl

Andrzej Tobis, Wczasowisko

Andrzej Tobis, Bramka

Andrzej Tobis, Meta

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności