menu

Nowe zabytki Rybnika

Teatr Ziemi Rybnickiej, fot. Anna Cymer

Henryk Mercik, miejski konserwator zabytków w Rybniku, wiosną 2023 roku podjął nieoczywistą (wciąż) i zaskakującą decyzję: postanowił wpisać do rejestru zabytków dwie rybnickie budowle powstałe w latach 60. i 70. XX wieku. Otaczanie ochroną konserwatorską obiektów z okresu PRL-u, szczególnie w mniejszych miastach, jest nadal działaniem pionierskim i wzbudzającym kontrowersje (choć w Rybniku akurat spotkało się z ciepłym przyjęciem). I w ten oto sposób do grona cennego dziedzictwa miasta dołączyły: Teatr Ziemi Rybnickiej zaprojektowany na przełomie lat 50. i 60. (zbudowany w 1964 r.) przez Jerzego Gottfrieda, Henryka Buszkę i Aleksandra Frantę oraz tzw. Okrąglak – Dom Rzemiosła, siedziba Cechu Rzemiosł oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, a także Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej – wzniesiony w 1974 roku według projektu Barbary Meisel. To wart wspierania trend, aby chronić także nieco nowsze, ale ważne tak architektonicznie, jak i społecznie czy kulturalnie obiekty. Rybnik wskazuje kierunek. 

Rybnik, Okrąglak, fot. Anna Cymer

Teatr Ziemi Rybnickiej, fot. Anna Cymer

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności