menu

Patrząc rzeczywistości na ręce
21.03-8.12.2024
Kraków

Jerzy Bereś, Manifestacja romantyczna, 18.XI.1981, Rynek Główny w Krakowie, fot. z archiwum rodziny

Jerzy Bereś to rzeźbiarz i akcjonista, jedna z najważniejszych postaci polskiej awangardy. W 60. rocznicę pierwszej indywidualnej wystawy twórcy w Galerii Krzysztofory dorobek artysty prezentuje wystawa Bereś. Osiami ekspozycji są dwa równoległe i ściśle ze sobą powiązane nurty w twórczości autora – rzeźba i sztuka efemeryczna. W ramach pokazu zobaczymy realizacje ze wszystkich okresów działalności twórcy – od 1956 do 2012 roku oraz filmy archiwalne i wideoeseje komentujące jego manifestacje. Odnajdziemy tu mnogość wątków i kontekstów, w których działał, które dziś nadal pozostają aktualne – od zagadnień czysto egzystencjalnych przez doświadczenia związane z totalitaryzmem i demokracją po wewnętrzne relacje sztuki i jej związek z rzeczywistością. Wystawa przybliży też symboliczny wymiar praktyki artysty, który często posługiwał się w swoich pracach własnym, nagim ciałem, na którym malował znaki i napisy. Przypomni Beresia-komentatora i kontestatora rzeczywistości, artystę niepokornego, krytyka porządków politycznych, społecznych i estetycznych. Wreszcie spojrzy na spuściznę twórcy z perspektywy współczesności i nurtów postantropocentrycznych. Zamysł Beresia będzie też widoczny w samym układzie ekspozycji, który pozwoli na bezpośredni kontakt z jego sztuką poprzez dotykanie i wprawianie w ruch części obiektów oraz w koncepcji pokazu, który został zaplanowany jako rozbudowany performatywny program towarzyszący z udziałem współczesnych twórców i twórczyń.

21.03-08.12.2024
Jerzy Bereś, Bereś
Cricoteca, Kraków, ul. Nadwiślańska 2-4

Jerzy Bereś, czyste dzieło pt. AKT, 07.II.1981, Galeria Krzysztofory w Krakowie, fot. z archiwum rodziny

Jerzy Bereś, Rytuał propagandowy, 1973, fot. Marek Gardulski

Jerzy Bereś, Manifestacja romantyczna, 18.XI.1981, Rynek Główny w Krakowie, fot. z archiwum rodziny

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności