menu

Wędrująca niezależność
do 05.03.2024
open call

Wizyta studyjna w MiserArt 2022, fot. Jerzy Wypych

Czym charakteryzują się oddolne inicjatywy twórcze funkcjonujące poza obiegiem instytucjonalnym? Co skłania osoby działające w sektorze kulturalnym do zawiązywania grup i kolektywów działających w duchu samoorganizacji i niezależności? Jakiego rodzaju praktyki artystyczne kwitną i rozwijają się w nieoczywistych i interdyscyplinarnych przestrzeniach? Tym zagadnieniom poświęcona będzie rezydencja Out-of-doors, organizowana przez Wrocławski Instytut Kultury. W ramach otwartego naboru wyłonione zostaną dwie osoby, które na jesieni przyjadą do Wrocławia w celu zmapowania oddolnych inicjatyw oraz wędrujących projektów postartystycznych. Podczas wizyt studyjnych, spotkań z założycielkami i założycielami okołoartystycznych przestrzeni oraz wizyt w archiwach i instytucjach, osoby rezydenckie będą przyglądać się specyfice tego rodzaju podejmowanych inicjatyw, ich znaczeniu dla lokalnych społeczności czy wyzwaniom stojącym przed inicjatorami i inicjatorkami takich aktywności. Efektem pobytu rezydencyjnego będzie zaproponowane przez uczestników działanie, mogące przyjąć formę spotkania, prezentacji lub warsztatów, które stanie się częścią programu trzeciej edycji ogólnopolskiego forum artystycznych działań lokalnych Sztuka Sąsiedztwa.

Out-of-doors: rezydencja badawczo-sieciująca
Termin składania zgłoszeń: 05.03.2024
Dla kogo: kuratorzy i kuratorki, badaczy i badaczki, edukatorzy i edukatorki, urzędnicy i urzędniczki, mediatorzy i mediatorki sztuki, jak również osoby twórcze: artystyczne czy projektujące. Osoby praktykujące w swoich działaniach podejście międzysektorowe czy partycypacyjne.
Organizator: Wrocławski Instytut Kultury

Wizyta studyjna w MiserArt 2022, fot. Jerzy Wypych

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności