menu

Nowe mitologie
16.02-28.04.2024
Białystok

Anastasia Sosunova, DIY, 2023, kadr wideo

Anastazja Sosunova to wileńska artystka multidyscyplinarna łącząca w swojej praktyce wideo, instalację, rzeźbę i grafikę. Tworzy prace na bazie osobistych doświadczeń, szczególnie historii związanych z terenami „postsowieckiej” Litwy oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Głównym motywem w sztuce artystki są więzi społeczne tworzone lokalnie, w hermetycznych środowiskach – na osiedlu mieszkaniowym, w strukturach korporacyjnych, grupach nacjonalistycznych czy w organizacjach religijnych. Sosunova obserwuje, w jakich warunkach powstają, wokół jakich wartości, przekonań, tradycji i kodeksów postępowania są budowane. Co daje poczucie sensu i siły członkom tych społeczności? Jak powstają nowe mity formujące ich tożsamość? I jaką rolę w ich relacjach odgrywają indywidualne i zbiorowe fikcje? Wgląd w autoetnograficzną działalność twórczyni stanowi wystawa Statek widmo. Osiami ekspozycji są obecność myślenia magicznego we współczesnym świecie oraz wpływ tradycji, znaków i systemów kontroli na zachowania grup i jednostek. Na pokazie zobaczymy hybrydowe obiekty i prace wideo, w których sacrum przeplata się z profanum, a to, co powszechne zyskuje nadprzyrodzony charakter. Artystka nakłada na siebie obrazy i przedmioty, deformuje znajome treści i zniekształca mity. W niekompletnych i zmutowanych realizacjach proponując nowe, alternatywne formy folkloru, budowania zbiorowości i świata.

16.02-28.04.2024
Anastazja Sosunova, Statek widmo
Galeria Arsenał w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2

Anastasia Sosunova, DIY, 2023, kadr wideo

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności