menu

Polifoniczna Polska
do 15.02.2024
open call

grafika autorstwa Magdaleny Sobolskiej

Magazyn RTV powraca po rocznej przerwie z nowym numerem poświęconym mniejszościom żyjącym w Polsce. W intencji organizatorek numer ten będzie funkcjonował jako platforma do rozmowy oraz projektowania wielokulturowej przyszłości Polski. Przyjęcie perspektywy społeczności narodowych i etnicznych od zawsze współtworzących polskie społeczeństwo pozwoli podjąć takie zagadnienia jak sposoby (samo)organizacji na peryferiach, tworzenie kultury przez osoby z doświadczeniem migracji czy taktyki podważania dominujących narracji narodowych i klasowych. Tematem badań i obserwacji będzie zarówno zróżnicowana przeszłość Europy Środkowo-Wschodniej, jej wpływ na teraźniejszość, jak i wyobrażenia bliższej i dalszej przyszłości, w której polifoniczne narracje zajmują centralne miejsce w debacie publicznej. Teksty i eseje wizualne składające się na ten numer zostaną wyłonione w ramach otwartego naboru. Zainteresowane osoby, zwłaszcza te z doświadczeniem mniejszościowym, migracyjnym i uchodźczym, zaproszone są do nadsyłania propozycji tematów, które następnie zostaną rozwinięte w dłuższe teksty (do 7,500 znaków).

Migracje, ucieczki, poruszenia – RTV
Termin składania zgłoszeń: 15.02.2024
Dla kogo: 
Organizator: Magazyn RTV

grafika autorstwa Magdaleny Sobolskiej

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności