menu

Kult starości
do 23.02.2024
Poznań

Piotr Kurka. Opera Dignitas

Piotr Kurka to twórca znany z metaforycznych, poetyckich prac, które najczęściej przybierają formę rozbudowanych instalacji – sytuacji artystycznych. W swojej sztuce wykorzystuje przedmioty gotowe, znalezione lub wykonane własnoręcznie o silnym ładunku symbolicznym. Tematami stale powracającymi w twórczości Kurki są czas i pamięć. Autor często eksploruje temat dzieciństwa, sięgając po lalki, misie i dziecięce łóżeczka. Na motyw przemijania wskazuje też w formalnej warstwie prac, specjalnie stylizując obiekty, by wyglądały, jak znalezione w sklepie ze starociami. Wątek czasu podejmuje również aktualna wystawa artysty Opera Dignitas. Ekspozycja ma na ceku przywrócenie widoczności osobom starszym – marginalizowanym i wykluczonym społecznie, szczególnie w kulturze Zachodu. Na instalację składają się trzy elementy: zbiór lasek – symbol zniedołężnienia ale i atrybut godności oraz dostojeństwa; zapętlona projekcja wideo Opera Dignitas oraz zbiór ręcznie kolorowanych rycin obrazujących premodernistyczne, tradycyjne wnętrza. Jak w całej twórczości Kurki, punktem wyjścia do odczytania efemerycznej instalacji jest tytuł, w tym przypadku dwa słowa-klucze. „Opera” – dzieło sceniczne będące syntezą sztuk, utwór pełen patosu i przesadnej dramaturgii oraz „Dignitas” – po łacinie godność, ale i nazwa szwajcarskiej kliniki zajmującej się eutanazją. Pokaz Kurka to zatem symboliczne przywrócenie godności osobom starszym i sprzeciw wobec współczesnej cywilizacji śmierci.

Do 23.02.2024
Piotr Kurka, Opera Dignitas
Galeria Piekary, Poznań, ul. Św. Marcin 80/82

Piotr Kurka. Opera Dignitas

 

 

 

 

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności