menu

Alternatywne historie
do 25.02.2024
Gorzów Wielkopolski

Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Too far gone, 2019, fot. Monika Szalczyńska.

Jaka jest rola historii w kształtowaniu się tożsamości współczesnego człowieka? W jaki sposób tworzone są wielkie narracje historyczne i jakim językiem wizualnym są opisywane? Czy historia powszechna obrazująca bieg wydarzeń w sposób homogeniczny i monofoniczny, to rzeczywiście najskuteczniejszy, najbardziej obiektywny sposób mówienia o przeszłości? Jasne stanowisko w tej materii – zawarte już w tytule – przedstawia wystawa Running out of history. Ekspozycja w krytyczny sposób podejmuje temat tytułowej nauki, traktując ją jako zasób podważalnych i ciasnych mentalnie narracji, nie zbiór faktów o przeszłych zjawiskach. Zaproszeni artyści i artystki krytykują tożsamościową funkcję historii, widząc w niej ciężar i uzasadnienie dla przemocy, wojen, nierówności społecznych, czystek etnicznych czy religijnych. Zarzucają jej brak obiektywności, karmienie plemienności oraz ignorowanie doświadczeń indywidualnych na rzecz jednolitej, patriarchalnej wizji. W prezentowanych obiektach oraz instalacjach odwołują się nie tylko do minionych epok, ale i teraźniejszości oraz przyszłości, tworząc swoistą pętlę czasu. Oddają głos pomijanym, analizują wpływ tradycji chrześcijańskiej na życie człowieka, eksplorują motywy alchemiczne, komentują wątek długowiecznego matriarchatu i kreują alternatywne przedstawienia pól bitew przyszłości. Na wystawie zobaczymy realizacje m.in.: Julii Woronowicz, duetu Inside Job, Jakuba Koseckiego, Melanie Wróblewskiej czy Rafała Żarskiego.

Do 25.02.2024
Running out of history
Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, ul. Pomorska 73

Inside Job (Ula Lucińska i Michał Knychaus), Too far gone, 2019, fot. Monika Szalczyńska.

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności