menu

Romantyzm na nowo
do 29.02.2024
open call

Brochów, fot. Tobiasz Papuczys

Nadchodząca edycja wrocławskiego Przeglądu Sztuki SURVIVAL upłynie pod hasłem Frenezja i niepodległość i będzie przyglądać się współczesnym odczytaniom i wcieleniom tradycji romantyzmu. Czy znaczenia i wartości ważne dla romantyków dalej kształtują nasze postrzeganie świata? Co zrobić z problematycznymi aspektami romantycznego dziedzictwa, z jego bagażem narodowych mitów i fiksacji? Czego możemy nauczyć się od romantycznego dowartościowania tego, co niedostępne rozumowi, irracjonalne, niesamowite? Odpowiadające na te pytania realizacje artystyczne wyłonione zostaną w otwartym naborze. Równie istotnym kontekstem dla zainteresowanych udziałem osób powinna być lokalizacja wydarzenia, czyli osiedle Brochów. Do 1945 Brochów był modelowo rozwijającym się osiedlem robotniczym, a dziś pozostaje jedną z najciekawszych wrocławskich dzielnic, zarówno pod kątem dziedzictwa architektonicznego, jak i struktury społecznej. To na Brochowie chociażby żyje największy procent wrocławskiej społeczności romskiej. Jako że tegoroczna edycja będzie miała charakter rozproszony – miejsc do prezentacji sztuki będzie wiele i będą miały bardzo różnorodny charakter i funkcje- to należy wziąć pod uwagę swoistą urbanistyczną całość dzielnicy.

22. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL- Open call na realizacje artystyczne 
Termin składania zgłoszeń: 29.02.2024
Organizator: Fundacja Art Transparent

Brochów, fot. Tobiasz Papuczys

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności