menu

Odzyskać rozum
do 11.02.2024
open call

Dokumentacja rezydencji artystycznych w Komunie Warszawa z Gosią Wdowik, 2023, fot. Wiktor Malinowski

Czy z rozumu możemy jeszcze wyciągnąć cokolwiek wartościowego? Czy powiązane z nim racjonalne myślenie nadal może być użytecznym narzędziem do opisu świata? W ostatnich czasach rozumowi nie powodzi się najlepiej. Odejście od rozumu można zaobserwować zarówno wśród populistycznych polityków, którzy wolą przemawiać do wzburzonych emocji i niezaspokojonych afektów, jak i wśród środowisk emancypacyjnych, które widzą go jako fundament skostniałych struktur społecznych i instrument panowania silnych nad słabymi. Do ponownego przemyślenia kategorii rozumu i próby spojrzenia na niego w bardziej przychylnym świetle zaprasza Rabih Mroué, kurator programu rezydencyjnego Rozum, teraz!, organizowanego przez Komunę Warszawa. Program nie jest nastawiony na efekt końcowy, lecz jego celem jest wsparcie procesu twórczego wybranych osób artystycznych lub kolektywów. Rezydentki i rezydenci odbędą także wizytę do Europejskiego Centrum Sztuk HELLERAU w Dreźnie, jednego z najważniejszych interdyscyplinarnych ośrodków sztuki w Niemczech. Laboratorium pomysłów pod opieką Rabhiego Mroué z pewnością pokaże że to jeszcze nie pora na wyrzucanie rozumu do kosza, a racjonalność i postęp nadal są w stanie stymulować twórcze poszukiwania.

Rozum, teraz! Rezydencje z Rabih Mroué
Termin składania zgłoszeń: 11.02.2024
Dla kogo: osoby do 30 roku życia, zgłoszenia indywidualne lub kolektywne
Organizatorzy: Komuna Warszawa, Europejskie Centrum Sztuk HELLERAU, Goethe Institut

Dokumentacja rezydencji artystycznych w Komunie Warszawa z Gosią Wdowik, 2023, fot. Wiktor Malinowski

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności