menu

Eksperymenty z miastem
do 18.01.2024
open call

Przestrzeń ZK/U z lotu ptaka, 2018, fot. dzięki uprzejmości ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik

Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U) to niezależna przestrzeń artystyczno-badawcza, mająca swoją siedzibę w dawnej zajezdni kolejowej w centrum Berlina. W realizowanych przez ZK/U projektach, przeważnie poświęconych badaniom dynamiki przestrzeni publicznych i funkcjonowania miast, przeplatają się dyskursy architektoniczne, artystyczne, polityczne i teoretyczne, a wykorzystanie eksperymentalnych metod badawczych często prowadzi do formułowania nowatorskich rozwiązań i alternatywnych modeli i scenariuszy. Organizowany przez ZK/U otwarty nabór do programu rezydencyjnego dedykowany jest wszystkim osobom zajmującym się sztuką, aktywizmem lub badaniami naukowymi, które w swojej działalności podejmują temat przestrzeni miejskich. Wśród proponowanych przez organizatorów obszarów tematycznych do zgłębienia znajdują się takie wątki, jak potencjał drzemiący w dobrach wspólnych (commons), spojrzenie na miasto z perspektywy grup mniejszościowych i marginalizowanych, czy współudział podmiotów nieludzkich w kształtowaniu przestrzeni urbanistycznych. Realizowane w ramach rezydencji działania mogą mieć charakter interwencji artystycznych, konceptualnych eksperymentów, czy długofalowych badań na pograniczu różnych dziedzin naukowych.

Open Call do programu rezydencyjnego ZK/U
Termin składania zgłoszeń: 18.01.2024
Dla kogo: osoby zajmujące się sztuką, aktywizmem, badaniami naukowymi w swojej działalności podejmujące temat przestrzeni miejskich.
Organizatorzy: Zentrum für Kunst und Urbanistik (ZK/U)

Przestrzeń ZK/U z lotu ptaka, 2018, fot. dzięki uprzejmości ZK/U – Zentrum für Kunst und Urbanistik

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności