menu

W poszukiwaniu nowych definicji
do 01.09.2024
Gdańsk

Schronienie: dobrostan, fot. Anna Rezulak

Wystawa Schronienie: dobrostan to podsumowanie dwuletniego międzynarodowego projektu artystyczno-edukacyjnego Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo. Jego celem jest włączenie się instytucji kultury w globalną dyskusję na temat ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego w świetle największych współczesnych wyzwań – zmian klimatycznych i kryzysu migracyjnego. Pokaz wieńczący inicjatywę to efekt poszukiwań nowych, bardziej rozbudowanych i pojemnych definicji tytułowych haseł. Jak pisał Baba Dioum, senegalski działacz na rzecz ochrony przyrody: „Ochronimy tylko to, co kochamy; kochamy tylko to, co rozumiemy; zrozumiemy tylko to, czego nas nauczono”. Dlatego wystawa proponuje holistyczne, otwarte i kreatywne podejście do rozumienia pojęć schronienia i dobrostanu. Schronienie to azyl, bezpieczna, przyjazna i gościnna przystań, o którą dbamy i którą się opiekujemy. To nasze ciało, dom, rodzina, wspólnota, natura i planeta. Dobrostan z kolei, to stan równowagi, przepływu i połączenia światów: świata kultury ze światem natury, świata ludzi ze światem istot nie-ludzkich, świat nauki ze światem sztuki. Ekspozycja Schronienie: dobrostan spaja te liczne wątki i perspektywy, snując wielowarstwową opowieść o wspólnym dziedzictwie i o współczesnych zagrożeniach, ale także o sposobach reagowania utrzymywania i przywracania równowagi, tam, gdzie jej brakuje. Do stworzenia wystawy zaproszono polskich, norweskich i niemieckich artystów i artystki oraz międzynarodowe grono ekspertów i ekspertek zajmujących się ekologią, antropologią kultury i etnografią. Ich raporty stały się komentarzem do interwencji i realizacji artystycznych inspirowanych budynkiem Spichlerza Opackiego, otaczającym go parkiem, kolekcją stałą muzeum oraz rzeźbami ludowych twórców z Pomorza. W wystawie wzięli udział m.in.: projektanci ze studia architektoniczno-badawczego Centrala, edukatorzy z Miejskiego Teatru Miniatura czy studenci i studentki architektury z Politechniki Gdańskiej oraz rzeźby i wzornictwa z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Do 01.09.2024
Schronienie: dobrostan
Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii, ul. Cystersów 19

Schronienie: dobrostan, fot. Anna Rezulak

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności