menu

Powrót do natury
do 31.01.2024
Orońsko

Stanisław Brach

Stałym elementem twórczości Stanisława Bracha, rzeźbiarza, ceramika, twórcy instalacji oraz fotografa jest relacja człowieka z naturą. Ta symbioza ma swoje odzwierciedlenie zarówno w warstwie merytorycznej jego prac, jak i formalnej. Artysta odwołuje się do świata pszczół, zboża i żywiołów, korzystając w swoich realizacjach z naturalnych materiałów. Motyw symbiotyczności eksploruje również najnowsza wystawa twórcy Powrót chleba, wody, miodu. Zobaczymy na niej między innymi porcelanowe płaskorzeźby przedstawiające odlane kłosy, zasobniki ze zbożem, narzędzia używane w rytuałach agrarnych oraz film Pokłosie. Ekspozycja przywołuje rzeczywistość, w której ludzie i naturą istnieją ze sobą w harmonii, nierozerwalnie połączeni. To świat organicznego, naturalnego porozumienia człowieka oraz przyrody, który często rysuje się dziś jako archaiczny, niewystarczający i zapomniany.

Do 31.01.2024
Stanisław Brach, Powrót chleba, wody, miodu  
Galeria Kaplica, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, ul. Topolowa 1

Stanisław Brach

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności