menu

Nie na sprzedaż
16.12.2023
Warszawa

Warsaw Art Preview, Konrad Ciszkowski

Usługa lub barter za obraz lub rzeźbę? Takie niekomercyjne rozwiązanie proponują organizatorzy alternatywnych targów sztuki Warsaw Preview (Chair Art Fair). Zgodnie z nazwą każdy artysta i artystka biorący udział w wydarzeniu otrzyma jedno krzesło, na którym zaprezentuje wybraną pracę – stałą lub efemeryczną. Pokazywane dzieło będzie można zdobyć, proponując atrakcyjną ofertę barterową dla autora oraz dobrowolną, niewielką dla twórców festiwalu. Wszystkie propozycje zostaną spisane i zebrane, a pod koniec targów odczytane (będzie można zastrzec prywatność zgłoszenia z wyłączeniem osoby, do której jest skierowane). Następnie artysta, którego dzieła dotyczy oferta, podejmie decyzję o przekazaniu lub nie wystawionej pracy. Świąteczna edycja wydarzenia, które odbywa się już po raz trzeci, organizowana jest we współpracy m.in. z Galerią Serce Exhib i Śmierć Człowieka. Zainteresowani twórcy mogą dołączyć do festiwalu nawet w dniu targów – wystarczy, że pojawią się z pracą i własnym krzesłem.

16.12.2023
Warsaw Preview (Chair Art Fair)
Warszawa, ul. Chmielna 9

Warsaw Art Preview, Konrad Ciszkowski

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności