menu

Zaangażowane i kreatywne wychowanie
do 21.01.2024
Białystok

MATERNAL FANTASIES The First Supper z cyklu Landpartie 03, stop-klatka, 2023

W obliczu niewydolności i opresyjności instytucji to na barkach rodziców często spoczywa teraźniejszość i przyszłość Dzieci. Dzięki ich zaangażowaniu, kreatywności oraz otwartości na eksperymenty i pionierskie praktyki rodzicielskie najmłodsze pokolenie może wyrosnąć na czułych, aktywnie myślących i działających współobywateli świata. Wystawa w białostockiej Galerii Arsenał traktuje rodzicielstwo jako „proces mieszczący się w ekonomiach troski i hojności społecznej”. Przygląda się przenikaniu i mieszaniu się perspektyw indywidualnej i społecznej, w wyniku czego kulturowe wyobrażenia czy wzorce są weryfikowane i przepracowywane przez osobiste przeżycia, uczucia i dobrostan rodziców. Pozwala to zakwestionować niektóre powszechnie funkcjonujące mity, co czyni między innymi kolektyw MATERNAL FANTASIES, założony przez siedem artystek-matek. W swojej działalności, polegającej na wzajemnym wspieraniu się i dążeniu do budowania nowych struktur społecznych i artystycznych, podważają one „figurę supermamy”, która rzekomo zupełnie bezwysiłkowo łączy pracę zawodową z życiem prywatnym i pracą opiekuńczą. Dostrzegając nieprzystawalność takiej wyidealizowanej wizji do własnych doświadczeń, członkinie MATERNAL FANTASIES zastanawiają się jak przeciwstawiać się systemowej dyskryminacji matek, jak zawiązywać sojusze pozwalające uniknąć izolacji społecznej oraz jak instytucje powinny wspomagać matki w kontynuowaniu praktyki artystycznej i tworzeniu sztuki.

do 21.01.2024
Radykalne rodzicielstwo 
Galeria Arsenał, ul. Mickiewicza 2, Białystok

MATERNAL FANTASIES The First Supper z cyklu Landpartie 03, stop-klatka, 2023

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności