menu

Spór o siebie
30.11.2023-28.01.2024
Elbląg

Olga Dmowska, Portret czerwony

Olga Dmowska to malarka znana z wyrazistego stylu, ekspresyjnego gestu, gwałtownego zestawiania kolorów i historii szczerych do bólu. Sztuka jest dla niej formą przepracowywania licznych traum doznanych w dzieciństwie, rodzajem wyzwolenia od dramatycznych doświadczeń. Jej obrazy są autentyczne, brutalne i pełne buntu, niezgody na doznaną przemoc i krzywdę. Dmowska maluje, by odciąć się od przeszłości, ale i by odnaleźć, zbudować siebie na nowo. Jej proces stawania się sobą, również jako artystka – wbrew konwenansom, wzorcom kulturowym i zewnętrznym oczekiwaniom – możemy podejrzeć na wystawie Wszystko co widzę, jest Twoją projekcją. Na ekspozycji zobaczymy płótna oraz fotografie artystki powstałe zanim ta porzuciła robienie zdjęć na rzecz malarstwa. To w przeważającej większości autoportrety, rejestracja inscenizowanych scen, performatywnych gestów, eksperymentów z cielesnością i tożsamością. Powracającymi motywami tych inscenizacji są sadomasochistyczne wizje, seksualność, przemoc i uprzedmiotowienie ciała. Dmowska przebiera się, maskuje, odgrywa sceny. To zapis procesu polemiki z normami kulturowymi, dochodzenia do i przekraczania granic, kontynuowanego w malarstwie artystki.

30.11.2023-28.01.2024
Olga Dmowska, Wszystko co widzę, jest Twoją projekcją
Centrum Sztuki Galeria EL, Elbląg, ul. Kuśnierska 6

Olga Dmowska, Portret czerwony

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności