menu

Ściganie niedoścignionego
do 07.01.2024
Gorzów Wielkopolski

Marcin Berdyszak, Wyprzedzanie błękitnego szofera, 2021

Wojna, kryzys migracyjny, ekonomia, światowa polityka – istnieje wiele problemów, na które przeciętny człowiek nie ma wpływu, doświadcza tylko ich następstw. Zmaganiom z konsekwencjami wydarzeń, które istnieją poza ludzką kontrolą, poświęcona jest najnowsza wystawa Marcina Berdyszaka. Formy zmagania się to opowieść o ściganiu niedoścignionego, a właściwie analiza wewnętrznego przymusu, który nakazuje nieustannie mierzyć się, walczyć, dosięgać czegoś, co pozostaje poza zasięgiem. Dla artysty tytułowe, codzienne starania są sensem człowieczego losu, właściwością cechującą wszelkie formy istnienia. W swoich pracach Berdyszak pokazuje ich trywialność, przedstawia jako rutynowe działania organizujące życie, ale też dostrzega ich wzniosłość, wymiar etyczny oraz celowość. Odwołując się do aktualnej rzeczywistości politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej pyta o istotę podejmowanych wysiłków, akcentuje stałość i cykliczność zjawisk i szuka historycznych analogii. Wypowiada się jako Polak, mieszkaniec Europy, człowiek antropocenu, ale przede wszystkim jako artysta. I właśnie z tej najbliższej mu perspektywy, z punktu widzenia twórcy zmagającego się z wykreowaną przez siebie ideą, zadaje pytanie o rolę sztuki w przezwyciężaniu codziennych problemów.

17.11.2023-07.01.2024
Marcin Berdyszak, Formy zmagania się
Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wielkopolski, ul. Pomorska 73

Marcin Berdyszak, Wyprzedzanie błękitnego szofera, 2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności