menu

Rezydencja w willi
do 15.10.2023
open call

przestrzeń Goyki 3 Art Inkubator

Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie prowadzi otwarty nabór do siódmego i ósmego sezonu rezydencji artystycznych. Do udziału zgłaszać mogą się osoby pracujące ze sztukami wizualnymi lub literaturą. Program nastawiony jest na wspieranie procesu twórczego zaproszonych osób, umożliwianie rozwijania nowych projektów lub kontynuacji wcześniejszych działań. W trakcie dwumiesięcznego pobytu osoby rezydenckie będą miały dostęp do opieki kuratorskiej oraz nawiążą kontakty z lokalną sceną artystyczną i instytucjami kulturalnymi. Ważnym wydarzeniem będzie także organizacja przez rezydentki i rezydentów przynajmniej jednego otwartego spotkania dla publiczności, w trakcie którego opowiedzą o swojej praktyce i realizowanych obecnie projektach. Program nie ma narzuconego tematu ani przewidywanego efektu końcowego, ale w planowanych działaniach warto wziąć pod uwagę kontekst lokalizacji – miasta Sopot oraz zabytkowej Willi Jünckego, w której swoją siedzibę ma Art Inkubator.

Open Call AiR Goyki 3 2024: sztuki wizualne i literatura 
Termin składania zgłoszeń: 15.10.2023
Dla kogo: osoby pracujące ze sztukami wizualnymi lub literaturą
Organizator: Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie

Goyki 3 Art Inkubator w Sopocie

przestrzeń Goyki 3 Art Inkubator

przestrzeń Goyki 3 Art Inkubator

przestrzeń Goyki 3 Art Inkubator

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności