menu

Więź człowieka z lasem
6.10-2.12.2023
Poznań

Michał Łuczak, Prace leśne

Każdy, kto mieszka w sąsiedztwie lasu, styka się z tym na co dzień: huk pił, coraz większe obszary wycinek, pozostawione stosy gałęzi, które nie nadają się do przeróbki. To robi coś z ciałem i głową: czujemy pustkę, stratę, złość. Dostajemy informacje, że to element wieloletniego procesu przebudowy polskich lasów, ale zanim dosadzone tu zostaną bardziej odporne na zmiany klimatyczne drzewa, mamy tę pustkę. Michał Łuczak stawia rachityczne konstrukcje z pozostawionych po wycince konarów, jakby w desperacji chciał już teraz odbudować wycięte z lasu drzewa. Na wystawie Prace leśne pokaże wielkoformatowe fotografie i obiekty, które są dokumentacją tej jego osobistej ingerencji w obszary leśne po trzebieżach. Pisze: „W programie studiów na wydziałach leśnictwa są zajęcia takie jak transport leśny, pozyskiwanie drewna, ekonomika leśnictwa czy gospodarka łowiecka. Brakuje natomiast zajęć poświęconych emocjonalnej więzi człowieka z lasem i jego oddziaływania na naszą psychikę. Może dlatego leśnicy często tej więzi nie rozumieją. Coraz częściej i głośniej wybrzmiewa pogląd, że czas wyłączyć nawet 20 procent naszych lasów z użytkowania rębnego i pozostawić je przyrodzie. Jednak od 22 lat nie powstał w Polsce żaden nowy park narodowy, a unikalne starodrzewia w takich miejscach jak Puszcza Karpacka podlegają gospodarce leśnej, której głównym priorytetem jest pozyskanie surowca”.

6.10–2.12.2023
Michał Łuczak, Prace leśne
Galeria Centrala, Poznań, pl. Cyryla Ratajskiego 6a

Michał Łuczak, Prace leśne

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności