menu

Zobaczyć człowieka
29.09-17.12.2023
Gliwice

Piotr Janik, bez tytułu, lata 60. XX wieku, kolekcja Muzeum w Gliwicach

Autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem i wrażliwość humanistyczna są tym, co ukształtowało ich postawę artystyczną i język wizualny. Fotografie Zofii Rydet, Jerzego Lewczyńskiego, Piotra Janika i Stanisława Jakubowskiego można oglądać na wystawie Poszerzanie wspólnoty. Fotografia humanistyczna ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Ekspozycja prezentuje prace powstały na Śląsku pod koniec lat 50. i w latach 60. oraz realizacje kontynuujące wątki uformowane w tym okresie. Mimo odległej perspektywy czasowej zagadnienia podejmowane przez czwórkę artystów pozostają aktualne i poruszające. Sprzeciwiają się uprzedmiotowianiu jednostki i marginalizacji grup społecznych, za to postulują konieczność budowania solidarności. Przywracają widzialność osobom wykluczonym społecznie i zachęcają do wsłuchanie się w drugiego człowieka. Upominają się o zrozumienie dla jego potrzeb i emocji oraz zapraszają do tytułowego poszerzanie wspólnoty. Pokaz twórców i twórczyni związanych z gliwickim środowiskiem fotograficznym jest okazją do przyjrzenia się złożoności zjawiska jakim był reportaż humanistyczny i pozwala pełniej zrozumieć twórczość samej Zofii Rydet czy Stanisława Jakubowskiego.

Poszerzanie wspólnoty. Fotografia humanistyczna ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a, Gliwice
29.09-17.12.2023

Piotr Janik, bez tytułu, lata 60. XX wieku, kolekcja Muzeum w Gliwicach

 

 

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności