menu

Dziwaczna Triada
do 03.09.2023
open call

Relacja z lipcowych warsztatów „Tajemnicza dziewczyna z ostatniej ławki” prowadzonych przez zwykła dziewczyna kolektyw, fot. @lenapierga @paulajedrzejczak

zwykła dziewczyna kolektyw organizuje otwarte seminarium na temat perspektywy queerowej, cripowej i niepełnosprawnej w sztukach wizualnych, performatywnych i literaturze. Celem wydarzenia, które odbędzie się w Turnusie na Wolskiej 7 i 8 września, będzie wspólne wytwarzanie wiedzy oraz przyjrzenie się podobieństwom i różnicom między powyżej wymienionymi perspektywami badawczymi. Do udziału w trwającym jeszcze do niedzieli otwartym naborze na referaty zaproszone są wszystkie osoby podejmujące w swojej działalności twórczej i badawczej takie tematy jak wizualność queerowego/niepełnosprawnego ciała, społeczna czytelność ciała i konsekwencje jej braku, czy widzialność nienormatywności. Zgłaszane propozycje referatów mogą także przyjmować bardziej warsztatowe i performatywne formy.

Dziwaczna Triada. Queerowe, cripowe, niepełnosprawne- open call
Termin składania zgłoszeń: 03.09.2023
Dla kogo: osoby performujące, badające i pracujące artystycznie

Organizator: zwykła dziewczyna kolektyw, Turnus na Wolskiej, Staromiejski Dom Kultury 

Relacja z lipcowych warsztatów „Tajemnicza dziewczyna z ostatniej ławki” prowadzonych przez zwykła dziewczyna kolektyw, fot. @lenapierga @paulajedrzejczak

 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności