menu

Transformacja cegieł
25.08-17.09
Kraków

Zuzanna Skurka, Brick Works, fot. Ida Buss

W krakowskiej Galerii Art Industry Standard Zuzanna Skurka pokazuje efekty swoich interdyscyplinarnych badań nad materialną specyfiką cegieł. Obecna w historii architektury jako jeden z najstarszych i najpowszechniejszych materiałów budowlanych, cegła w projektach Skurki odsłania swoje mniej znane oblicze, przyjmując nowe i nieoczekiwane formy. Artystka bada potencjał tego budulca w kontekście zrównoważonego projektowania, pokazując w jaki sposób stare i zniszczone cegły mogą zostać przetransformowane w kompletnie nowe materiały o rozmaitych kształtach i zastosowaniach, pozwalających zastąpić zarówno beton, jak i styropian.

Cegła staje się idealnym przykładem tego, jak zastosowanie używanych materiałów w projektowaniu może zminimalizować zużycie nowych zasobów. Skurka demonstruje, że wnikliwa refleksja nad fizykochemicznymi właściwościami materiałów i ich wrodzoną zdolnością do adaptacji i regeneracji może być strategią służącą przezwyciężeniu technokratycznej i kapitalistycznej logiki, wedle której projektowanie zrównoważone staje się jedynie przykrywką do produkcji kolejnych „smart” technologii i „inteligentnych” materiałów.

Zuzanna Skurka, Learning from Minecraft. All The Things You Can Make With Bricks
Galeria Art Industry Standard
Wrocławska 56, Kraków
25.08-17.09.2023

Zuzanna Skurka, Brick Works, fot. Ida Buss

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności