menu

Queerując miasto
do 31.08.2023
open call

Filip Kijowski, „Biblioteka Azyl”, fot. Diana Kołczewska

Biblioteka Azyl to miejsce spotkań osób queer oraz jednostka artystyczno-badawcza działająca w ramach Galerii Labirynt w Lublinie, powstała z inicjatywy Filipa Kijowskiego w celu szerzenia wiedzy i dostępności do literatury o tematyce LGBTQIA+. Obecnie trwa open call na projekty kulturalne zorientowane wokół tematyki queerowej, w ramach którego wyłonione osoby będą miały okazję zrealizować swoje propozycje w przestrzeni Biblioteki. Forma zgłaszanych działań może być dowolna, a finałowy rezultat może przyjąć postać wystawy, warsztatów, koncertu, słuchowiska czy sesji zdjęciowej. Celem programu jest jeszcze głębsze zintegrowanie Biblioteki z lubelską społecznością LGBTQIA+ oraz wymiana osobistych i zbiorowych doświadczeń, a także współtworzenie bezpiecznej przestrzeni do praktykowania kultury i budowania relacji opartych na trosce i zaufaniu.

Queerujemy Lublin vol. 2
Termin składania zgłoszeń: 31.08.2023
Dla kogo: młode osoby (15-30 lat) LGBTQIA+ mieszkające w Lublinie. Zgłoszenia indywidualne, w duetach lub kolektywach.
Regulamin

Organizator: Galeria Labirynt

Filip Kijowski, „Biblioteka Azyl”, fot. Diana KołczewskaTen serwis korzysta z cookies Polityka prywatności