menu

Ślady obecności
do 10.12.2023
Kraków

Maria Stangret, Gra w miejsca

Maria Stangret znana jest przede wszystkim jako wybitna aktorka awangardowego teatru Cricot 2, choć sama uważała się za malarkę. W wolnych chwilach zajmowała się również powieścią. Pisała, wykorzystując chwile między innymi zajęciami i dużo czytała, znajdując w literaturze największe źródło inspiracji dla swojej sztuki. Złożony, wielowymiarowy portret artystki prezentuje wystawa Maria Stangret. Gra w miejsca. Osią ekspozycji są przestrzenie, w których żyła i tworzyła – krakowskie mieszkanie, pracownia malarska, dom w Hucisku i pokoje hotelowe, które zajmowała jako aktorka. Przywołane, przywracają artystce należytą pozycję w historii i w naszej pamięci. Odnajdujemy w nich ślady malarki, aktorki, pisarki, której życie można rozumieć jako nieustanne poszukiwanie własnego miejsca – w teatrze męża Tadeusza Kantora, w sztuce XXI wieku czy w środowisku artystycznym. Gra w miejsca podsumowuje ten wysiłek, pokazując: była, tworzyła, żyła.

Maria Stangret, Maria Stangret. Gra w miejsca
Cricoteka
ul. Nadwiślańska 2-4, Kraków
11.05-10.12.2023

Maria Stangret, Gra w miejsca

Maria Stangret, Gra w miejsca

Maria Stangret, Gra w miejsca 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności