menu

Nowy człowiek
do 08.10.2023
Słupsk

Zdzisław Pacholski, Chwila przed smutkiem, fotografia

Żyjemy w świecie naznaczonym konfliktami, problemami środowiskowymi i społecznymi. Ponieważ wojna w Ukrainie i trwające kryzysy wystawiły na ciężką próbę wiarę w człowieka, stabilność świata i przyszłość, potrzeba nam działań wspólnotowych, które odbudują oparcie i poczucie solidarności. Taką inicjatywą jest projekt Human zainicjowany przez Oksanę Karpovets z Ukrainy, historyczkę sztuki i kuratorkę oraz Edytę Wolską, dyrektorkę Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku. W ramach wystawy zobaczymy prace polskich i ukraińskich artystów i artystek, które obrazują humanistyczne pęknięcie, jakie dotknęło świat oraz kulturę. Gros prac poświęconych jest wojnie w Ukrainie, która ma dziś kolosalny wpływ na funkcjonowanie całego globu. Zaproszeni twórcy przyglądają się relacjom pamięci historycznej i społeczno-politycznym realiom teraźniejszości, jednak nie pozostają biernymi obserwatorami. Zamiast melancholii i bezradności proponują wielowymiarowe formy krytyki i oporu. Tworzą nową narrację i nowego człowieka, którego misją jest opisać, opowiedzieć i scalić świat na nowo.

Human
Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
ul. Partyzantów 31 a, Słupsk
08.07-08.10.2023

Zdzisław Pacholski, Chwila przed smutkiem, fotografia

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności