menu

Architektura, która wpływa
24.06–4.08.2023
Bytom

Tytus Szabelski-Różniak, z serii Dziel i łącz, fot. dzięki uprzejmości artysty 

Bytomskie Centrum Sztuki Współczesnej Kronika na czas wakacji przygotowało dwie trwające równolegle wystawy. Choć tematycznie niepowiązane, obie dotyczą oddziaływania architektury. W projekcie Owoc granatu Barbara Gryka i Agata Konarska, przywołując renesansowe rozważania o idealnym mieście Tomasza Campanellego, pytają o miejsce utopijnych wizji w obliczu realnego doświadczenia wojny. O wyśnione miasta artystki zapytały dzieci, które w wyniku wojny w Ukrainie musiały opuścić swój kraj. Ich wizje połączyły ze skanami 3D zbombardowanych przez Rosję budynków. W ten sposób powstało wirtualne środowisko – przestrzeń na przecięciu marzeń o bezpiecznym domu i koszmarnej realności wojny. Gryka i Konarska uważają, że naszym aktualnym zadaniem jest wpływanie na kształt przyszłości, naznaczonej przez kryzysy militarne, energetyczne, migracyjne i klimatyczne. Nowa architektura powinna według nich wyróżniać takimi cechami jak intuicyjność i naiwność, aby stwarzać warunki do życia dla heterogenicznych wspólnot. 

W wystawie Dziel i łącz Tytusa Szabelskiego-Różniaka architektura jest przedmiotem analizy, nie fantazji. Artysta przygląda się infrastrukturze komunikacyjno-granicznej, skupiając się na jej funkcjach kontroli, dzielenia, kanalizowania ruchu. Okazuje się, że konstrukcje służące do ułatwienia przemieszczania – ludzi, zwierząt, surowców, towarów czy informacji – częściowo poprawiają komunikację, ale na innym poziomie znacznie są utrudniają.

Barbara Gryka, Agata Konarska, Owoc granatu
Tytus Szabelski-Różniak, Dziel i łącz
CSW Kronika
Rynek 26, Bytom
24.06–4.08.2023

Tytus Szabelski-Różniak, z serii Dziel i łącz, fot. dzięki uprzejmości artysty

Agata Konarska, kadr z pracy 

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności