menu

Stambuł pocięty
30.06–01.10.2023
Szczecin

© 2/5 BZ – Serhat Köksal

Antoni Michnik dla NN6T

Serhat Köksal, czyli 2/5BZ, od lat 90. tworzy postpunkowe w duchu kolaże – zarówno wizualne, jak i dźwiękowe. Istnieje prawdziwie ikoniczny, ironiczny kolaż, na którym artysta siedzi ze stojącym instrumentem strunowym (elektryczną wiolonczelą?), który zamiast pudła ma kebab, przecinany przezeń smyczkiem-nożem. W tym obrazie zawiera się głębsza prawda na temat jego twórczości – jej istotą jest przetwarzanie, mieszanie i cięcie obrazów, tekstów lub dźwięków różnej proweniencji. Najbardziej znane spośród jego cutupowo-plądrofonicznych prac dźwiękowych dotyczą historii tureckiego przemysłu filmowego. 2/5BZ zestawiał pocięte i przetworzone fragmenty ścieżek dźwiękowych z podobnie potraktowanymi fragmentami wywiadów, które przeprowadził z ludźmi ów przemysł tworzącymi. Z kolei w kultowym albumie No Turistik – No Egzotic (2002) stworzył „cut-upowy” portret Stambułu, mieszając nagrania terenowe oraz różne elementy życia muzycznego metropolii. Jego koncerty oraz wydawnictwa zaskakująco łączą turecką tradycję muzyki popularnej z elementami słuchowiskowymi. Jego kolażowa estetyka informacyjnego przesytu ewoluowała w ciągu lat od punkowo-zinowego idiomu w kierunku estetyki postinternetu. Wystawa w TRAFO wedle zapowiedzi ma obejmować zarówno wizualną, jak i dźwiękową sferę jego twórczości, i stanowić rodzaj całościowej audiowizualnej instalacji, łączącej obrazy oraz dźwięki dawnych prac 2/5BZ z nowymi, powstałymi podczas tegorocznej rezydencji.

Serhat Köksal, Remake Exotic Reality
TRAFO
ul. Świętego Ducha 4, Szczecin
30.06–01.10.2023

© 2/5 BZ – Serhat Köksal

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności