menu

Stan niemożliwy 25.08-15.10.2023
Wrocław

Zhanna Gladko, Force, Farce, False, 2020-2021

Natura nie toleruje braku równowagi. Dążenie do niej jest fundamentalną zasada organizującą życiową przestrzeń człowieka. Tęsknimy za stanem absolutnej harmonii i spokoju, za stabilnością, wyrównaniem sił. Tymczasem twórcy i twórczynie zbiorowej wystawy Równowaga przekonują, że nasze marzenia o niej nigdy się nie spełnią, bo jest pojęciem niemożliwym, fałszywym, utopią. Tytułowy stan widzą jako pole zaciekłej bitwy opozycyjnych mocy, którego celem jest dopiero dążenie do równowagi. Na eskpozycji zobaczymy prace dotyczące aktualnych zagadnień społeczno-politycznych będących przykładem zachwiania naturalnego porządku świata. Prezentowane realizacje Mariny Abramović, Janusza Bałdyga, Zhanny Gladko i Diany Lelonek odnoszą się do wojny, przemocy, dyktatury, zakłamania, barbarzyństwa i ekologii. To reakcja artystów i artystek na obecne, nieproste i dramatyczne zdarzenia. Ostrzeżenie przed dalszą destabilizacją, która niebezpiecznie zbliża nas do autodestrukcji, ale i przed naiwnym dążeniem do stabilnego układu sił. To „(…) nie wydarza się w znanym nam środowisku, którym zawsze rządzi synergia.” – tłumaczy kuratorka.

Równowaga / Equilibrium
Foto-gen
Pl. B. Nankiera 4, Wrocław
25.08-15.10.2023

Zhanna Gladko, Force, Farce, False, 2020-2021

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności