menu

Wileńska mozaika
do 03.09.2023
Kraków

Bronisław Jamontt, Krajobraz – szkic do tapiserii, tempera na papierze, 1923, The Lithuanian National Museum of Art

Pierwsza połowa XX wieku to dla Wilna czas niezwykle burzliwy. W latach 1918-1948 miasto doświadczyło wojen, okupacji niemieckiej i sowieckiej, zmienności granic i przynależności państwowej. Dramatyczne losy odcisnęły piętno na wileńskiej architekturze i urbanistyce oraz zmieniły jego strukturę i populację. Wieloetniczne i wielokulturowe było ośrodkiem kultury polskiej, ale i litewskiej, żydowskiej czy białoruskiej. Obraz ówczesnego Wilna oczami mieszkających w nim artystów i artystek zobaczymy na wystawie Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto – wiele opowieści. Ekspozycja zorganizowana z okazji 700-lecia miasta prezentuje prace zgromadzone w polskich i litewskich zbiorach. Obok znanych dzieł klasyków wileńskiej sztuki m.in. Ferdynanda Ruszczyca, Jana Bułhaka, Ludomira Sleńdzińskiego, Bronisława Jamontta, Michała Rouby czy Jerzego Hoppena, zobaczyć można obrazy i grafiki młodszego pokolenia artystów m.in. Joanny Karpińskiej, Hanny Milewskiej i Józefa Horyda. Nie brakuje też wileńskiej awangardy: płócien Vytautasa Kairiūkštisa i Władysława Strzemińskiego, zdjęć studenta Bauhausu Mojżesza Worobiejczyka, akwareli Bencjona Michtoma czy modelu słynnego pomnika Adama Mickiewicza autorstwa Zbigniewa Pronaszki. Ekspozycję uzupełniają realizacje twórców litewskich oraz prace Andrzej Wróblewskiego, który w Wilnie spędził swoją młodość.

Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto – wiele opowieści
Muzeum Narodowe w Krakowie
al. 3 maja 1, Kraków
24.05-03.09.2023

Bronisław Jamontt, Krajobraz – szkic do tapiserii, tempera na papierze, 1923, The Lithuanian National Museum of Art

Ten serwis korzysta z cookies Polityka prywatności